Belediye Sitesi
  • Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç aylarımız mübarek olsun.
  • Ünlüpınar Belediyesi
  • Hoşgeldiniz
  • Haber Başlık : Taşeron işçilerin geçici işçi pozisyonlarına geçirilmesine ilişkin komisyon kararı
  • Haber Konu : Taşeron işçilerin geçici işçi pozisyonlarına geçirilmesine ilişkin komisyon kararı
  • Haber Tarih : 03.03.2018
  • Yazar : Admin
Haber Hakkında
Taşeron işçilerin geçici işçi pozisyonlarına geçirilmesine ilişkin komisyon kararı aşağıda jpeg formatında sunulmuştur.
02.02.2018 tarih ve 46 Sayılı Başkanlık makamının olurlarıyla kurulan Tespit Komisyonu 24.02.2018 tarihinde yapılan toplantıda; 696 Sayılı KHK’ nın geçici 24. Maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamanda çalıştırılmakta olan işçileri Sürekli İşçi kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı KHK’nin geçici 24.maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda Mahalli İdare Şirketlerinde geçici işçi statüsüne geçirilmek üzere Belediye başkanlık Makamına müracaat eden 4 kişinin dosyalarının ön inceleme ve esas inceleme neticesinde başvuru evraklarının; pazarlık usulü ihale/ doğrudan temin ilgili maddelerinde belirtilmiş olan şartları taşımakta olduğundan, Aşağıdaki tabloda isimleri geçen kişilerin Geçici işçi kadrolarına geçirilmesi uygun olup yapılacak olan sınava katılmaya hak kazanmıştır.

KESİN LİSTE

Adı Soyadı     D.Tarihi     İkametgahı     SGK Başlama     Son SGK Prim     İşyeri Sicil No

İbrahim ÖZER     3.11.1979     Ünlüpınar/Gümüşhane     27.01.2003     Kas.17     478xxxx903-43/000

Hüseyin SAĞLAM     17.06.1981     Ünlüpınar/Gümüşhane     29.04.2008     Kas.17     478xxxx903-43/001

Yahya BAŞ     9.02.1987     Ünlüpınar/Gümüşhane     20.05.2010     Kas.17     478xxxx903-43/002

Tolga SAĞLAM     20.05.1990     Ünlüpınar/Gümüşhane     02.04.2012     Kas.17     478xxxx903-43/003

Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf
Hızlı Menü